Forest and River

DARIEN Forest and River FCI psem ratowniczym w OSP Jabłonna

DARIEN vel BRAND uzyskał specjalność ratowniczą I stopnia, uprawniającą do udziału w akcjach ratowniczych w Polsce i poza granicami kraju. Brawo Arleta, brawo Brand.