Forest and River

Zawody Dummy w Chybiu

Pierwszy raz w Zawodach brały udział trzy psy z Czech. Szkolenie i zawody dummy są tam dużo bardziej popularne niż w Polsce. Startowałem w Klasie Podstawowej z Ansari, zdobyła 60 punktów. Był to trzeci wynik punktowy w Zawodach, ale bez lokaty, bo wyzerowała jedną konkurencję.
W Klasie Open konkurencje były naprawdę trudne. Tym bardziej mnie cieszy, że Mario zdobył maksa i w dogrywce wygrał z tollerem z Czech.