Forest and River

ANSARI Forest and River. Wyniki Konkursów Pracy Retrieverów w 2012r.

Konkursy Pracy Retrieverów klasa B:
18.08.2012r. Regionalny w Biskupinie. Dyplom II Stopnia, 113 pkt., lokata 8/17.
25.08.2012r. Regionalny w Ominie. Dyplom I Stopnia, 135 pkt., lokata 2/11.
8.09.2012r. Krajowy w Rydzynach. Dyplom I Stopnia126 pkt., lokata 5/13.
22.09.2012r. Regionalny w Czernikowie. Dyplom III Stopnia, 135 pkt., lokata 12/18.
10.10.2012r. Międzynarodowy w Czerniejewie. Dyplom III Stopnia, 125 pkt., lokata 12/16.
ANSARI to młoda sunia, na razie nie pracuje równo i powtarzalnie na każdym konkursie, niektórzy menerzy twierdzą, że dopiero dwuletniego psa można zabierać w pole, a SARI startowała mając półtora roku. Ważne, że ma bardzo dużo chęci i zapału do aportowania.
Na fotografii poniżej ANSARI (2 lokata) i JOKA (3 lokata) po Konkursie w Ominie.